شارژر باطري اتوموبيل


اين شارژر به سرعت و براحتي باطري اسيدي اتومبيل را شارژ ميکند.اين مدار نخست با جريان زياد باطري را تحت شارژ قرار ميدهد تا زماني که جريان عبوري از باطري به مقدار 150mA کاهش پيداکند. در اين زمان ولتاژ کمتري به باطري اعمال ميگردد تا از اضافه شارژ شدن باطري جلوگيري شود. هنگامي که باطري کاملا شارژ شد شارژر خاموش شده و يک LED را جهت نشان دادن اتمام عمليات شارژ باطري روشن ميکند.

در نقشه مداري جهت تامين ولتاژ 18 ولت مورد نياز آورده نشده است.و تهيه اين مدار بر عهده شماست؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

براي U1 يک گرما گير (هيت سينک) نياز است.

براي کار با مدار ابتدا شارژر را به برق متصل نمائيد سپس باطري را به ترمينالهاي خروجي متصل نمائيد.سپس کليد S1 را بزنيد مدار شروع بکار مي نمايد.حال منتظزر اتمام کار شارژر باشيد.

براي بار نخست که از شارژر استفاده ميکنيد بطور مداوم ولتاژ باطري را چک کنيد تا از عملکرد صحيح مدار مطمئن شويد تا احيانا باطري اضافه شارژ نشود.

نقشه

شماتيک مدار شارژر

ليست قطعات :

قطعه
تعداد
توضيحات
قطعه مشابه
C1 1 6800uF 25V خازن الکترولیت
T1 1 3A 15V ترانسفورمر
BR1 1 5A 50V پل ديود 10A 50V پل ديود
S1 1 5A SPST Switch
F1 1 4A 250V فیوز